**Wpływ etycznego podejścia do marketingu na wizerunek marki.

Zrównoważone strategie cenowe jako element marketingu ekologicznego: Stosowanie zrównoważonych strategii cenowych, które uwzględniają koszty produkcji, społeczne i ekologiczne aspekty, może przyczynić się do promocji ekologicznych produktów i usług. Różnorodność w cennikach i elastyczność cenowa mogą zachęcić klientów do wyboru bardziej ekologicznych opcji.