Với sự bùng nổ của thời đại công nghệ thì hệ thống các thông tin cần được bảo mật một cách tối đa nhất. Đó là lý do tại sao ngành an ninh mạng ra đời. Thời đại công nghệ thông tin phát triển đòi hỏi con người ta phải nâng cao kỹ năng an ninh, bảo mật khi dùng mạng.

Ngành an ninh mạng ra đời có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin và thông tin truyền thông trên mạng nhằm tránh bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, tính bảo mật của thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *