Marketing polityczny jako narzędzie kształtowania opinii społecznych

Rola strategii marketingowych w wpływaniu na kierunki geopolityczne:
Strategie marketingowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kierunków geopolitycznych poprzez promowanie określonych wartości, interesów i narracji. Skuteczne kampanie marketingowe mogą wpływać na opinie społeczne, decyzje polityczne oraz relacje międzynarodowe, przyczyniając się do zmian w globalnym układzie sił.