Skip to Content

Kviser | Behandling av kviser

Kviser | Behandling av kviser

Submitted by • October 8, 2012 www.dermatologi.no

Akne / kviser
Akne og kviser rammer på et eller annet tidspunkt 80% av de mellom 11 og 30 år. Ubehandlet kan det føre til arrdannelse, depresjon og sosiale problemer for de som er hardest rammet. Akne og kviser er generelt mest utbredt i alderen mellom 16-17 år hos jenter, og mellom 17-18 år hos gutter. En antar at ca. 20% av de med akne i tenårene også vil være plaget i voksen alder. I tenårene er som regel gutter hardere rammet enn jenter, mens i voksen alder er kvinner mer ofte rammet enn menn. En regner med at 12% av kvinner og 5% av menn over 25 år har kviser.

http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-a-g-akne---kviser.html

Voted by:
Voted by BotoxOslo

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>