CÁCH THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH TRÊN FACEBOOK BẰNG ĐIỆN THOẠI

Bạn có thể chủ động thay đổi ngày tháng năm sinh trên Facebook bằng điện thoại nếu không muốn để lộ thông tin ngày sinh hoặc vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, Facebook chỉ cho phép bạn chỉnh sửa thông tin ngày tháng năm sinh theo số lần giới hạn. Nếu thay đổi nhiều lần, Facebook nhận định đó là hành động đáng ngờ và có thể khóa Facebook của bạn. Chi tiết cách thay đổi ngày sinh FB sẽ được blogvn.org thông tin trong nội dung dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *